IOS người dùng đang giảm, người dùng Android đang gia tăng. Google đang có nhiều tính năng mới vào năm 2018

      Comments Off on IOS người dùng đang giảm, người dùng Android đang gia tăng. Google đang có nhiều tính năng mới vào năm 2018

IOS người dùng đang giảm, người dùng Android đang gia tăng. Google đang có nhiều tính năng mới vào năm 2018

IOS người dùng đang giảm, người dùng Android đang gia tăng. Google đang có nhiều tính năng mới vào năm 2018

IOS người dùng đang giảm, người dùng Android đang gia tăng. Google đang có nhiều tính năng mới vào năm 2018. Đây là một số danh sách cập nhật công nghệ mà Google sẽ đưa ra vào năm 2018.

IOS người dùng đang giảm, người dùng Android đang gia tăng. Google sẽ có nhiều tính năng mới vào năm 2018. Năm mới 2018 sẽ là năm tuyệt vời đối với tất cả những người yêu công nghệ, Google đã lên kế hoạch đưa ra nhiều bản cập nhật công nghệ mới.

Google đang có kế hoạch bắt đầu nhanh với thực tế ảo với các cập nhật công nghệ mới và phiên bản Daydream 2. Google biết rằng mọi người sẽ không vui nếu bạn nói gì với họ, Nhưng nếu bạn cho họ thấy họ sẽ rất hạnh phúc. Hãy chào đón năm 2018!

Personal Development Category (English)728x90